Sprzęt do obsługi zabytkowego taboru

Zabytkowy tabor, a w szczególności parowozy wymaga specjalistycznego sprzętu do bieżącej obsługi i napraw.
W Skansenie zgromadzono bogate wyposażenie niezbędne do utrzymania czynnego taboru. Są to m.in. żurawie wodne służace do wodowania parowozów i wagonów i wyciąg do nawęglania.