Pielgrzymka kolejarzy

Z okazji pielgrzymki kolejarzy miał miejsce przejazd pociągu z Rybnika do Częstochowy. Fotografie dzięki uprzejmości Autora ©Artur Szymański.