Żurawie wodne i zaopatrzenie parowozów w wodę

W czasach gdy lokomotywy parowe jeździły w planowym ruchu żurawie wodne były nieodłącznym elementem wszystkich niemal stacji. W Skansenie zachowano dwa żurawie, które oprócz wodowania parowozów mogą napełniać zbiorniki z wodą w wagonach. W czasie zimy koło żurawia rozpala się specjalne koksowniki zapewniające, że zamarzająca woda nie rozsadzi rur i żuraw będzie cały czas gotowy do wodowania parowozu albo zabytkowego wagonu. Pod koniec 2014 roku, po kilkuletniej przerwie przywrócono pełną sprawność żurawiom wodnym.

W zimie 2001-2002 roku w wyniku silnych mrozów uszkodzeniu uległa, znajdująca się w obrębie stacji w Chabówce, wieża wodna. Wymusiło to przejście na wodę z publicznej sieci miejskiej. W 2005 roku problem rozwiązano instalując w budynku dawnej piaskowni hydrofory, zaopatrujące w wodę z pobliskiej rzeki żurawie w Skansenie.