Parowozjada

Parowozjada to organizowane od 2005 r. coroczne wydarzenie, w ramach którego w Skansenie w Chabówce organizowane są m.in. pokazy składów historycznych, lokomotyw, współzawodnictwo drużyn trakcyjnych, prezentacje infrastruktury i obrządzania parowozów. Parowozjada odbywa się na przełomie sierpnia i września. Organizatorem Parowozjady jest PKP Cargo, w którego strukturach znajduje się skansen.