Film pt. „Przeprowadzka”

Na zamówienie ekipy filmu pt. „Przeprowadzka” zestawiono dwa składy towarowy z lokomotywą Ol12-7 (wagony 38581Gmy, 114606Kdt, 111040Km, 139950Kdz-skład ustawiono czołem w stronę Nowego Sącza) i osobowy z lokomotywą Tr12-25 (024122Ci, 05423Bhxz, 023240BCy-skład ustawiono czołem w stronę Chabówki). Zdjęcia prowadzono na stacji Kasina Wielka, przerobionej na potrzeby filmu na Żyrardów. Stację Kasina Wielka zdegradowano do rangi przystanku w latach 1990tych jednak na potrzeby filmu (krzyżowanie z planowymi składami osobowymi, wymagania planu zdjęciowego) uruchomiono na jeden dzień uruchomiono urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Adaptację składu przeprowadziła ekipa filmowa.