Spalinowy wagon motorowy SBx

SBx 90104-wagon motorowy zbudowany do obsługi pociągów pospiesznych i ekspresowych. Od 1935 roku wagony tej serii kursowały początkowo na linii Warszawa – Skierniewice – Łódź (w 1935 tylko jeden pojazd, w latach następnych już kilka dla kilku obiegów), utrzymując prędkość rozkładową rzędu 110 km/h (na prostej do Skierniewic). Stopniowo pojazdy te wchodziły do innych DOKP. Z uruchomieniem ruchu z Warszawy do Łodzi wiąże się ciekawa historia:
W 1935 roku kursował tylko jeden wagon w 2 obiegach. Wagon sprawował się dobrze ale stosunkowo często stawał na planowe rewizje. Wtedy na zamianę – jako pociąg „Mte” musiał kursować skład: Pd5+wagon ochronny+mixt 1-3 klasy. Lokomotywa serii Pd5 nie mogła utrzymać wyśrubowanego czasu jazdy przy utrzymaniu dozwolonych dla szlaku i siebie prędkości. „Po cichu” dano więc pozwolenie maszynistom aby rozwijali prędkość rzędu 120-130 km/h. A to budziło gwałtowne sprzeciwy służby drogowej. Przy okazji uruchamiania „pociągów motorowych” z parowozem ówczesna prasa warszawska natychmiast obwieszczała koniec „motorowych nowinek”.Prezentowany wagon został zbudowany w zakładach HCP w 1939 roku i oczekuje na odbudowę.