Wyciąg szybowy (klatkowy) systemu Teudloffa

Do nawęglania parowozów używano wyciągu szybowego (klatkowego) systemu Teudloffa. Wyciąg pozwalał na szybkie nawęglanie parowozów. Obecnie nie jest używany do nawęglania parowozów-używa się w tym celu dźwigów. Urządzenie to jest uruchamiane podczas specjalnych pokazów. Poniższa galeria pochodzi z okresu gdy wyciąg był używany do bieżącej obsługi parowozów.