Parada parowozów Wolsztyn’2016

XXIII Parada Parowozów odbyła się w Wolsztynie 30.04.2015. W Paradzie wzięły udział parowozy z Chabówki (OKz32-2 i Tkh49-1), Wolsztyna (Ol49-59 i świeżo naprawiona w Chabówce Pt47-65), Pyskowic (Ty42-24), Wrocławia (TKh05353), Jaworzyny Śląskiej (TKt48-18), Czech (534.0432 i 432.0145) i Niemiec (18 201, 35 1019-5 i 52 8079). Z Chabówki do Wolsztyna pojechał również wagon motorowy SN61-168 który w dzień Parady Parowozów prowadził przejazd „GANZ-em” po węźle wolsztyńskim.

Fotografie umieszczone dzięki uprzejmości Autora ©Konrad Czapracki.