Stawianie parowozów na cokoły

Wraz z przybywaniem do Skansenu kolejnych eksponatów w Skansenie zaczęło brakować miejsca. Dlatego pięć tendrzaków postawiono na specjalnie przygotowanych cokołach, zlokalizowanych pomiędzy linią do Zakopanego a torami trakcyjnymi prowadzącymi do hali. Fotografowanie tych tendrzaków jest dzięki temu łatwiejsze.