Drezyna ręczna (kiwajka)

W początkach kolejnictwa drezyna ręczna była podstawowym środkiem lokomocji pracowników kolejowych, głównie zajmujących się infrastrukturą.