Lokomotywa parowa Ty37

Możliwości parowozów serii Ty23 okazały się z biegiem czasu niewystarczające do prowadzenia pociągów towarowych. Podczas ich eksploatacji ujawniły się wady kotła, hamulców i wózka przedniego. W związku z tym podjęto prace nad ulepszonym wariantem tego parowozy, który otrzymał oznaczeni Ty37. Główne zmiany:

  • Unifikacja kotła z parowozami Ok22, OKz32, Pt32 i Pu29;
  • Zastosowanie cylindrów z serii OKz32, co pozwoliło na osiągnięcie mocy 1720KM przy prędkości maksymalnej 75km/h, co wiązało się jednak ze wzrostem zużycia wody i węgla;
  • Zwiększono temperaturę pary oraz o 2atmosfery ciśnienie w kotle;
  • Udoskonalono przednią oś parowozu, uzyskując tym samym spokojniejszy bieg parowozu i zmniejszając szkodliwe oddziaływanie na łuki;
  • Siła pociągowa wzrosła w stosunku do Ty23 o około 950kG;
  • Zmiany zewnętrzne objęły głównie budkę maszynisty i odchylacze dymu.

Do wybuchu wojny zbudowano w HCP 27 parowozów tej serii. Po zajęciu Polski Niemcy zbudowali 10 kolejnych egzemplarzy.

Ty37-17

Prezentowany w Skansenie parowóz Ty37-17 pracował w latach 1939-1977. W 1991 trafił do Jaworzyny Śląskiej, na mocy specjalnej umowy przybył do Skansenu 10.11.2004.