Odbudowa Tr12-25 w ZNTK Piła

Po dwudziestoletnim postoju jako eksponat Muzeum Kolejnictwa w Warszawie parowóz Tr12-25 został odbudowany w 1993roku. Prace przeprowadzono w nieistniejącym już ZNTK Piła.
Fotografie dzięki uprzejmości Autora ©Ryszard Smulkowski.