Ty2-911 z pociągm specjalnym.

Pociąg specjalny z Ty2-911

Fotografie dzięki uprzejmości Autora © Michał Affeltowicz