Makieta PTMKŻ

Parowozy z Chabówki były źródłem inspiracji dla członków Pomorskiego Towarzystwa Kolei Żelaznych. Więcej informacji na temat Klubu na stronie Pomorskiego Towarzystwa Kolei Żelaznych.