Mikołaj z Parowozem’2020- fotorelacja

Ostatnie przejazdy w ramach cyklu Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej miały formę on-line. Pociąg Wolności 11 listopada i Mikołajkowy przejazd 5 grudnia odbyły się bez pasażerów. Przejazd i towarzyszące mu wydarzenia były transmitowane w Internecie.

„Mikołaj z parowozem”-videorelacja

Film nagrał ©Jarosław Kucybała

„Mikołaj z parowozem”-fotorelacja

Zdjęcia z przejazdu „Mikołaj z parowozem”. Fotografie dzięki uprzejmości Autora ©Marcin Alencynowicz.

Zobacz też: