20.000.000 złotych na rewitalizację Skansenu w Chabówce?

Na stronie Urzędu Miejskiego w Rabce-Zdroju pojawił się projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rabka-Zdrój na lata 2016-2023. Projekt jest teraz przedmiotem konsultacji społecznych. Autorzy Programu nie zapomnieli o Skansenie, wymieniając po stronie potencjałów Gminy

bardzo prężnie działający Skansen Taboru
Kolejowego.

Skansen wzmiankowany jest w dokumencie kilkukrotnie. Autorzy wskazują na jego unikatowy charakter:

Rabka Zdrój może poszczycić się unikatowymi instytucjami kultury – (…) swoją działalność prowadzi unikatowy Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce. Warto je rozwijać i wzmacniać ich ofertę programową.

W końcowej części dokumentu znalazło się zestawienie zawierające uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Znalazła się w nim m.in. kompleksowa rewitalizacja skansenu kolejowego w Chabówce zaplanowana na lata 2019-2021 kosztem 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Jako źródło finansowania wskazano środki własne PKP, a jako podmiot odpowiedzialny PKP PLK* i Samorząd Województwa.

Dokument nie precyzuje jakie działania miałyby być podjęte w ramach rewitalizacji. Otworzyłoby to przed Skansenem szereg nowych możliwości np. przywrócenie do ruchu wielu jednostek taboru, budowa zupełnie nowej hali, obrotnicy, dodatkowych torów, pozyskanie dodatkowego terenu w celu lepszej ekspozycji taboru itd. Dla porównania budowa warszawskiej Stacji Muzeum ma kosztować 66,5 mln złotych-placówka ta powstaje w oparciu o zbiory Muzeum Kolejnictwa. Na chłodzenie szampana jest jeszcze za wcześnie-dokument ma roboczy charakter a finansowanie programu nie jest jeszcze zapewnione.

Więcej:


*Zapewne chodziło o PKP Cargo w którego strukturach znajduje się Skansen.

Komentarze do “20.000.000 złotych na rewitalizację Skansenu w Chabówce?

  1. Co prawda szampana nie otwieram:) ale skoro udało się zrewitalizować dworzec w Rabce, uruchomić już drugi rok z rzędu „pociągi dotacyjne” NSMK to wszystko jest możliwe! Cała naprzód!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *