Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej po raz siódmy

Zarząd Województwa Małopolskiego zabezpieczył środki finansowe na realizację zadań w dziedzinie turystyki w 2021 roku. Celem konkursu pn. „Małopolska Gościnna” jest wyłonienie podmiotów pożytku publicznego które zrealizują zadania w dziedzinie turystyki. Jednym z dofinansowanych zadań będą Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Tegoroczne dofinansowanie wyniesie 250 000zł. W poprzednich latach wsparcie wyniosło odpowiednio 350 000zł (2020 i 2019), 400 000zł (2018 i 2017), 380 000zł (2016) i 200 000zł (2015).

Przejazd Chabówka-Nowy Sącz z dwoma parowozami Ty2-911 i Ty2-953. 30.09.2007. Fot.: Piotr Chorąży.

Regulamin zakłada organizację do końca roku co najmniej 10 turystycznych przejazdów pociągów turystycznych. Pociągi zostaną zestawione z historycznym składem. Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej będą biletowane, odpłatne, skierowane do turystów odwiedzających Małopolskę i do jej mieszkańców. Każdemu przejazdowi towarzyszyć będzie program artystyczno-kulturalny, edukacyjny, zwiedzanie z przewodnikiem itp. Przejazdy stanowić będą samodzielne atrakcje lub będą towarzyszyć innym wydarzeniom.

Przejazdy realizowane będą zgodnie z oficjalnymi obostrzeniami i zaleceniami związanymi z COVID-19.

Mikolaj z parowozem 2020. 5.12.2020. Fot.: Marcin Alencynowicz.

W poprzednich sześciu latach dofinansowanie trafiło do Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei (NSMK), posiadające długoletnie doświadczenie w organizacji pociągów retro. Ogłoszenie rozkładu jazdy jest uzależnione do sytuacji epidemicznej.

Oprócz kursów w ramach projektu planowane jest uruchomienie wakacyjnych pociągów retro Chabówka-Kasina Wielka. Pociągi te uruchamia corocznie własnym sumptem Skansen w Chabówce.


Na tytułowym zdjęciu Ty42-107 z pociągiem Chabówka – Kasina Wielka. Fot.: Szymon Jurkowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *