Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej po raz szósty

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na realizację zadań w dziedzinie turystyki w 2020 roku pn. „Małopolska Gościnna”. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów pożytku publicznego które zrealizują zadania w dziedzinie turystyki. Jednym z dofinansowanych zadań będą Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej. Tegoroczne dofinansowanie, wynoszące 350.000zł jest na takim samym poziomie jak rok temu. W poprzednich latach wsparcie wyniosło odpowiednio 400.000zł (2018 i 2017), 380.000zł (2016) i 200.000zł (2015).

Małopolskie Szlaki w Żabnie
Przejazd Parowozem z Tarnowa do Żabna. 29.09.2019. Fot.: Marcin Alencynowicz.

Regulamin zakłada organizację do końca roku co najmniej 18 turystycznych przejazdów pociągów turystycznych. Pociągi zostaną zestawione z historycznym składem. Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej będą biletowane, odpłatne, skierowane do turystów odwiedzających Małopolskę i do jej mieszkańców. Każdemu przejazdowi towarzyszyć będzie program artystyczno-kulturalny, edukacyjny, zwiedzanie z przewodnikiem itp. Przejazdy stanowić będą samodzielne atrakcje lub będą towarzyszyć innym wydarzeniom.

Małopolskie Szlaki z lotu ptaka
Pociąg retro z lotu ptaka

W poprzednich pięciu latach dofinansowanie trafiło do Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei (NSMK), posiadające długoletnie doświadczenie w organizacji pociągów retro. Ogłoszenie rozkładu jazdy jest uzależnione do sytuacji epidemicznej.


Na tytułowym zdjęciu pierwszy parowóz Ty42-107 z pociągiem towarzyszącym Parowozjadzie 2019 Fot.: Łukasz Alczewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *